GARANTIE

REPARATIE EN GARANTIE

Ons doel is u onbezorgd gebruik te laten maken van onze producten. Daarom wordt er veel  aandacht besteed aan de kwaliteit. Dat maakt het mogelijk om voor een bepaalde periode garantie te geven. Mocht er binnen die termijn onverhoopt iets niet in orde zijn, dan kunt  u aanspraak maken op de garantie. Hiervoor is het belangrijk dat je de aankoopbon of factuur kunt laten zien. Bewaar deze dus goed!

Om aanspraak te maken op garantie dient er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te zijn. Deze garantievoorwaarden zijn ter inzage via de onderstaande link. Wilt u een mondelinge toelichting dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen..

PDF algemene garantievoorwaarden

Blijkt de garantieclaim gegrond dan repareren wij het gebrek. Blijkt reparatie niet mogelijk te zijn, dan krijgt u van ons een vervangend onderdeel. Mocht dat om een of andere reden niet mogelijk zijn, dan bieden wij je uiteraard een passend alternatief. Wij zullen er naar streven   dat u zo min mogelijk last heeft van de probleem en dat het spoedig opgelost wordt.

Bereikbaarheid 

Om beoordeling van een garantieclaim goed te laten verlopen, dient een vertegenwoordiger van het verkoopunt op verzoek toegang te krijgen tot de defecte producten. De plek van installatie moet dus goed bereikbaar zijn. Mocht het nodig zijn dat er foto’s gemaakt moeten worden, dan dient u er rekening mee te houden dat de afspraak overdag plaats moet vinden. Indien er een gebrek is aan het LED licht systeem, is het in bepaalde situaties denkbaar dat er een inspectie plaats moet vinden op de bekabeling. De componenten LED licht systeem dienen zodanig gemonteerd te zijn dat zij altijd bereikbaar zijn voor inspectie of vervanging. Dit geldt voor de licht modules, transformators, kabels en connectors. Leg daarom bij de aanleg de kabels zoveel mogelijk aan in borders en langs tegelwerk. De specifieke garantievoorwaarden voor het LED licht zijn ter inzage via de onderstaande link:

PDF garantie LED

AANLEG

Het is erg belangrijk de installatie voorschriften nauwkeurig op te volgen. Indien deze correct zijn uitgevoerd, kunnen wij met een gerust hart garanderen dat het product deugdelijk is en voldoet aan de kwaliteitsnorm. Indien u de base lijn zelf installeren wilt, neem dan uitvoerig de tijd om de handleidingen goed door te nemen en bekijk de video instructies. Het is namelijk van belang dat u de juiste werkvolgorde hanteert, zodat alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Vergelijk het maar met een huis bouwen, daar begint men ook niet eerst met het dak om vervolgens de muren te metselen en daarna pas de fundatie te storten. Over fundatie gesproken…..dit is een essentieel punt op de totale constructie en vooral met het oog op windbelasting. Wij geven een algemeen en niet bindend advies in de handleiding, echter is het denkbaar dat dit advies in bepaalde situaties niet afdoende is. De fundatie zal namelijk afgestemd moeten worden op de grondsamenstelling. Dit zal per situatie verschillen, van zand tot kleigrond of van veen tot rotsgrond. Daarom adviseren wij met klem u goed te laten voorlichten over de grondsamenstelling in uw situatie ter plaatse. Dit kan bij het verkooppunt waar u de schermen koopt of bij een locale specialist/constructeur.

Handleidingen

 

Adres gegevens:


Eemdijk 39-A, 3754NC
EEMDIJK / Nederland
(geen bezoekadres)
Telefoon 0031-(0)613253119
Email info@artifence.com
web www.artifence.com

 

 

 

VIDEO INSTRUCTIES

Goede voorbereiding is het halve werk. Hiervoor kunt u de onderstaande link raadplegen:

 

MONTAGE VIDEOS